Za více než 25 let v byznysu jsem pracoval pro firmy vlastní i cizí, malé i velké,
české i mezinárodní. Prošel jsem mnoha obory, ale má angažmá mají vždy jeden společný prvek: změnu. Řeším krizové situace, tvořím a zavádím nové strategie, řídím rozvoj firmy.
S mírnou nadsázkou říkám, že mne zajímají situace,
které obsahují alespoň jedno ze dvou P : problémy a potenciál.

Mou „core competence” tvoří tři oblasti

Změnový management
(Change Management)

Zvyšování výkonnosti
(Performance Improvement)

Rozvoj firem
(Business Growth)

Pracuji na bázi několikaletých angažmá u rozsáhlých projektů, nebo formou interim managementu u zadání s horizontem několika měsíců. A těším se, že se třeba potkáme při příští podnikatelské misi.

Kdo jsem

25+ let

v byznysu

12 let

v pozicích s P&L zodpovědností

11 let

v seniorních manažerských pozicích

Hlavní pracovní zkušenosti

Podnikatel

Interim Manager

General Manager

Selena CZ/SK

Country Sales Manager

Akzo Nobel CZ/SK

Head of Field Operations, Marketing manager

Makro/ Metro Cash & Carry

Senior Manager Sales

Oskar/Vodafone CZ

Kontakty

Vzdělání a kvalifikace

Certifikovaný Interim Manager

(Česká Asociace Interim Managementu, 2020)

Cranfield General Management Programme

(Cranfield University, UK, 2006)

Master of Business Administration

(Rochester Institute of Technology / US Business School Prague, 2001 – 2004)

Finanční management

(VŠE Praha, 1998)

CIMA A, B

(1996 – 1998)

Ing.

(VUT Brno, Fakulta stavební, 1986 – 1991)

Jazyky

čeština (rodný jazyk), angličtina

Členství v organizacích

Česká Asociace Interim Managementu
(garant odborné skupiny Změnový management)
www.caim.cz

Služby a způsob práce

Cílová skupina

Společnosti se sídlem v ČR / SR s možným mezinárodním přesahem

Firmy s potenciálem rozvoje a/nebo s problémy, které žádají zásadní změnu fungování
(např. firma se stagnujícími či klesajícími prodeji a/nebo tržním podílem)

Situační zaměření

Latentní či akutní krize: klesající / stagnující výsledky (prodej, marže, zisk, tržní podíl)

Rozvoj byznysu a expanze firmy

Transformace firmy pro novou realitu (situace na trhu, nový vlastník, nárůst firmy do velikosti neřiditelné start-up přístupem, …)

Nutnost provedení vnitřních změn: procesních, personálních, v organizační či nákladové struktuře

Řízení časově omezeného projektu, pro který není potřebné najímat stálého zaměstnance

Náhrada za výpadek kmenového zaměstnance
(tzv. temporary replacement)

Oborové zaměření

Obchod, distribuce, retail

Spotřební zboží (dlouhodobé spotřeby i rychloobrátkové)

Výrobky pro profesionální použití

Služby

(včetně technologických)

Služby

Změnové a transformační projekty s horizontem několika let

Interim management projekty s horizontem několika měsíců, včetně substitučního managementu
(tzv. „temporary replacement”)

Příprava na prodej firmy: propojení s investory a poradci

Projekty s funkčním přesahem

Pro zadání vyžadující odbornost mimo mé kompetence sestavuji projektové týmy; tak jsem schopen řešit širokospektrální zadání pokrývající strategii, obchod, marketing, logistiku, finance, IT, atd.

Způsob práce

1. Specifikace cílů, záměrů a očekávání zadavatele

2. Diagnostická fáze

Trvání: 3 – 8 týdnů v závislosti na rozsahu zadání, velikosti firmy a plánovaném trvání projektu

3. Návrh řešení

Strukturovaný návrh dalšího postupu dělený na okamžitá opatření a středně- až dlouhodobé cíle

4. Schválení / korekce plánu zadavatelem

5. Implementace řešení

6. Výstup z projektu, předání zadavateli

7. Na přání zadavatele – ex post monitoring, mentoring, koučing

Referenční projekty

(v chronologickém pořadí)

Oskar (Vodafone CZ)

Vybudování B2B týmu, spoluautor a realizátor první B2B strategie

Transformace Retailu (od post-startup fáze k profesionálnímu prodejnímu kanálu)

Unikátní růst prodejů v Retailu prostřednictvím programu řízené zákaznické zkušenosti

Makro Cash & Carry

Spoluautor a realizátor nové strategie: změna od supermarketu pro podnikatele k profesionálnímu velkoobchodu

Vybudování divize „Field Operations“ zaměřené na profesionální zákazníky; ta se stala jednou ze tří referenčních jednotek
v rámci Metro Cash & Carry International

Zásadní nárůst prodejů a tržního podílu

Akzo Nobel Coatings

Po 5 letech dramatického poklesu stabilizace a nárůst prodejů

Razantní nárůst ziskovosti

Stabilizace hlavního distribučního kanálu: vytvoření sítě smluvních partnerů Dulux prodejna barev

Selena

Ozdravení kapitálové struktury

Segmentová a distribuční strategie

Systemizace produktového portfolia

Vinograf

Transformace nejlepšího českého vinného baru

Tvorba a supervize strategie, procesů, kontrolních mechanismů, reportingu atd.

Veřejná vystoupení