Za více než čtvrtstoletí v byznysu jsem pracoval pro firmy vlastní i cizí, malé i velké,
české i mezinárodní. Prošel jsem mnoha obory, ale má angažmá mají vždy jeden společný prvek: změnu. Pomáhám firmám sladit jejich obchodní model, tempo růstu, strukturu
a systém řízení. Tvořím a zavádím nové strategie, řídím rozvoj firmy, řeším krizové situace.
S mírnou nadsázkou říkám, že mne zajímají situace,
které obsahují alespoň jedno ze dvou P : problémy a potenciál.

Mou „core competence” tvoří

Změnový management
(Change Management)

Tranformace a rozvoj firem
(Business Transformation & Growth)

Ve stejném odvětví má 10% nejlépe řízených firem
o 75% vyšší produktivitu než 10% nejhůře řízených.
Mezi které chcete patřit?

Pro krátký dotazník klikněte zde!

Kdo jsem

25+ let

v byznysu

16 let

v pozicích s P&L zodpovědností

Hlavní pracovní zkušenosti

Podnikatel

 

Interim Managing Director

GAS product & services, Traficon Tobacco Retail

General Manager

Selena CZ/SK

Country Sales Manager

Akzo Nobel CZ/SK

Head of Field Operations, Marketing manager

Makro/ Metro Cash & Carry

Senior Manager Sales

Oskar/Vodafone CZ

Kontakty

Vzdělání a kvalifikace

Certifikovaný Interim Manager

(Česká Asociace Interim Managementu, 2020)

Cranfield General Management Programme

(Cranfield University, UK, 2006)

Master of Business Administration

(Rochester Institute of Technology / US Business School Prague, 2001 – 2004)

Finanční management

(VŠE Praha, 1998)

CIMA A, B

(1996 – 1998)

Ing.

(VUT Brno, Fakulta stavební, 1986 – 1991)

Jazyky

čeština (rodný jazyk), angličtina

Členství v organizacích

Česká Asociace Interim Managementu
www.caim.cz

Služby a způsob práce

Cílová skupina

Společnosti se sídlem v ČR / SR s možným mezinárodním přesahem

Firmy s potenciálem rozvoje a/nebo s problémy, které žádají zásadní změnu fungování

Situační zaměření

Latentní či akutní krize: klesající / stagnující výsledky (prodej, marže, zisk, tržní podíl)

Rozvoj byznysu a expanze firmy

Transformace firmy pro novou realitu (situace na trhu, nový vlastník, nárůst firmy do velikosti neřiditelné start-up přístupem, …)

Nutnost provedení vnitřních změn: procesních, personálních, v organizační či nákladové struktuře

Řízení časově omezeného projektu, pro který není potřebné najímat stálého zaměstnance

Náhrada za výpadek kmenového zaměstnance
(tzv. temporary replacement)

Oborové zaměření

Obchodně – výrobní firmy s vlastním produktem / značkou

Spotřební zboží (dlouhodobé spotřeby i rychloobrátkové)

Obchod, distribuce, retail

Výrobky pro profesionální použití (B2B trhy)

Služby

(včetně technologických)

Služby

Změnový a transformační management

Interim management projekty s horizontem několika měsíců, včetně substitučního managementu
(tzv. „temporary replacement”)

Příprava na prodej firmy: propojení s investory a poradci

Projekty s funkčním přesahem

Pro zadání vyžadující odbornost mimo mé kompetence sestavuji projektové týmy; tak jsem schopen řešit širokospektrální zadání pokrývající strategii, obchod, marketing, logistiku, finance, IT, atd.

V případě mého vytížení zajistím pro daný projekt služby prověřených profesionálů – interim manažerů
a konzultantů.

Způsob práce

1. Specifikace cílů, záměrů a očekávání zadavatele

2. Diagnostická fáze

Trvání od několika dnů po několik týdnů v závislosti na rozsahu zadání, velikosti firmy a plánovaném trvání projektu

3. Návrh řešení

Strukturovaný návrh dalšího postupu dělený na okamžitá opatření a středně- až dlouhodobé cíle

4. Schválení / korekce plánu zadavatelem

5. Implementace řešení

6. Výstup z projektu, předání zadavateli

7. Na přání zadavatele – ex post monitoring, mentoring, koučing

Referenční projekty

(v řazení od nejnovějšího)

GAS product & services

Transformace největší slovenské soukromé sítě čerpacích stanic

Tvorba a kodifikace strategie a positioningu značek

Nová organizační struktura a personální obsazení

Nastavení interních procesů a odpovědností

Implementace nového podnikového informačního systému

Vinograf

Transformace nejlepšího českého vinného baru

Tvorba a supervize zavádění strategie, procesů, kontrolních mechanismů, reportingu atd.

Selena

Ozdravení kapitálové struktury

Segmentová a distribuční strategie

Systemizace produktového portfolia

Akzo Nobel Coatings

Po 5 letech dramatického poklesu stabilizace a nárůst prodejů

Razantní nárůst ziskovosti

Stabilizace hlavního distribučního kanálu: vytvoření sítě smluvních partnerů Dulux prodejna barev

Makro Cash & Carry

Spoluautor a realizátor nové strategie: změna od supermarketu pro podnikatele k profesionálnímu velkoobchodu

Vybudování divize „Field Operations“ zaměřené na profesionální zákazníky; ta se stala jednou ze tří referenčních jednotek
v rámci Metro Cash & Carry International

Zásadní nárůst prodejů a tržního podílu

Oskar (Vodafone CZ)

Vybudování B2B týmu, spoluautor a realizátor první B2B strategie

Transformace Retailu (od post-startup fáze k profesionálnímu prodejnímu kanálu)

Unikátní růst prodejů v Retailu prostřednictvím programu řízené zákaznické zkušenosti

Veřejná vystoupení