Akvizice a rozvoj firem

Práce na Management-Buy-In projektu před několika lety mne svedla dohromady se skvělými profesionály, s nimiž pokračuji ve spolupráci. Hledáme firmy, které zvažují změnu vlastnictví a zároveň vyžadují manažerský impuls pro další rozvoj.

Naše zásady

 • Nepracujeme stylem „po nás potopa“. Budujeme konkurenční výhodu a zvyšujeme dlouhodobou hodnotu firem.  
 • Pořádek dělá přátele, i v rozdělení pravomocí. Ctíme zásadu, že management vede a řídí firmu; investor schvaluje strategický rámec, ale nezasahuje do operativního řízení. 
 • Jednáme eticky, i kdyby to mělo být v daný moment dražší. 

Jak postupujeme

 1. Úvodní analýza firmy: vyhodnocení příležitosti 
 2. Due diligence (s externími partnery) 
 3. Manažerské převzetí, řízení a rozvoj firmy 
 4. Příprava firmy na prodej 

Komu můžeme pomoci

 • Investorům nebo akvizičním poradcům, kteří mají „na stole“ zajímavou příležitost, ale chybí jim manažerský tým, jenž by firmu dále rozvíjel. 
 • Majitelům firem, kteří hledají kupce pro svou firmu. 

Jaké firmy nás zajímají?

Situační dynamika a obchodní model

Firma splňuje alespoň jednu z podmínek: 

 • Problémy nebo limity v současné výkonnosti (např. krize strategie, krize výsledovky) dávají prostor pro zlepšení; 
 • Potenciál dalšího rozvoje a expanze. 

 

Obchodní model obsahuje: 

 • Vlastní produkt nebo značku; 
 • Distribuční a / nebo komunikační dosah na uživatele / koncové spotřebitele; 
 • V případě výrobní firmy vlastní výzkum a vývoj.

Oborový rámec

 • Spotřební zboží: FMCG i zboží dlouhodobé spotřeby 
 • Obchod, distribuce, retail 
 • Služby včetně technologických 
 • B2B trhy: produkty pro profesionální použití  
 • Barvy, nátěrové hmoty  
 • Chemický průmysl 

Firmy „out of scope“

 • Závislé na dotacích / obchodování se státem 
 • Automotive  
 • Závislé na počasí, povětrnostních vlivech 
 • Stavebnictví, nemovitosti  
 • Poradenství, vzdělávání 
 • Zábava, sport, kultura

Geografické vymezení

Sídlo firmy v ČR, trh lokální i mezinárodní

Obrat

Minimálně 300 milionů Kč  
(k diskusi v případě firmy s menším obratem, ale s významným potenciálem rozvoje)