Porady: nutné zlo nebo produktivní čas?

Porady jsou – často oprávněně – vnímány jako ztráta času. Mnoho zaměstnanců by si pod stromeček přálo zrušení, nebo alespoň redukci většiny porad. Nicméně porada je jako každý nástroj – může být využit či zneužit. A protože se porad v dohledné budoucnosti nejspíš nezbavíme, dovolil jsem si shrnout několik funkčních principů a pravidel, které snad pomohou lépe využít čas strávený v zasedacích místnostech.

 1. Smiřte se s tím, že nelze zorganizovat dokonalou poradu za účasti lidských bytostí.
 2. Stanovte agendu. Ano, je to klišé. Jenže spousta užitečných zásad zní jako klišé, přesto fungují.
 3. Znovu se na agendu podívejte a kriticky ji zrevidujte: skutečně se k tomuto bodu musíme scházet? Jaký je účel a cíl každého bodu agendy? Rozhodnutí? Brainstorming? Pokud chcete lidem přednášet to, co by si mohli přečíst, téma nepatří na poradu.
 4. Účastníky nominujte dle relevance k tématu: na poradě nemusí všichni sedět po celou dobu.
 5. Příprava je povinností: každý bod agendy musí mít garanta. Každý garant připraví podklady, které alespoň den dopředu pošle účastníkům. Každý účastník, který se chce podílet na diskusi, si musí podklady předem nastudovat.
 6. Rozdělte role: musí být stanoven minimálně moderátor (zodpovědný i za dodržování času) a zapisovatel.
 7. Začněte včas. Pokud se lidé trousí po začátku porady, nebojte se alespoň jednou být exemplárně nekompromisní: zamkněte dveře. Nebo pozdě příchozím odeberte právo diskuse.
 8. Prezentace každého bodu agendy je omezena na maximálně 5 slajdů shrnutí a 10 minut času: co autor chce, proč to chce a co žádá od účastníků porady (ostatní materiály jsou v „backupu“ a účastníci je mají nastudovány (viz bod 5)). Poté je čas vyhrazen otázkám a diskusi.
 9. Odůvodněné výjimky z tohoto pravidla (příklad: prezentace komplexní strategie, která vyžaduje větší rozsah) musí být předem schváleny organizátorem porady.
 10. Kdo se nepřipravil, nemá právo diskutovat.
 11. Diskuse musí být otevřená a bez následků pro diskutujícího. To znamená, že každý z účastníků může věcně oponovat generálnímu řediteli.
 12. Držte se tématu. Zde je rolí moderátora, aby diskutující usměrňoval k cíli a udržel téma.
 13. Každý bod musí být uzavřen shrnutím, závěrem, dalšími kroky s určením času a zodpovědností. Upřímně – někdy se to nepodaří. Je fér říct, že potřebujete další informace. Jen musí být jasné, jaké, kdo je zajistí a do kdy.
 14. Čas je důležitý, ale… ještě důležitější je obsah. Když agendu dokončíte dříve, nemá smysl sedět v zasedačce. Když potřebujete delší dobu na hlubokou diskusi, není hanbou porušit harmonogram.
 15. Čas od času všechna pravidla porušte. Udělejte poradu na stojáka na střeše budovy, nebo za chůze v parku. Spontánně svolejte brainstorming na jedno téma. Ale dělejte to jako výjimku, pravidelné porady ukotvěte do kalendáře.
 16. A hlavně: ve vší té strukturovanosti a organizovanosti nechte prostor humoru. I porady lépe odsýpají, když jsou lidé uvolnění a tvořiví.
 17. A pamatujte na výchozí předpoklad: nelze zorganizovat dokonalou poradu za účasti lidských bytostí…