Změna s interim manažerem: rychleji, přesněji, účinněji

Potřeba změny ve firmě může nazrávat dlouhou dobu: přehlíženými a neřešenými problémy, zaostáváním za vývojem trhu, nereagováním na nové trendy (např. digitalizaci), nebo i rychlým růstem bez adaptace procesů a struktury. Můžeme hovořit o potřebě změny, která přichází zevnitř.

V případě takovéto změny vynucené zevnitř je jednou z podmínek úspěchu komunikovat, vysvětlovat a překonávat rezistenci. Na vyvolání a uskutečnění změn je nutný energetický impuls: analogií můžeme říci, že je potřeba uvést těleso do pohybu, odlepit raketu od země. Pozitivní roli může sehrát osvícený majitel, který si uvědomí nevyhovující stav firmy, nebo reflektuje budoucí vývoj trhu.

Nutnost změny ale může vyvolat i externí šok – o tom v době koronaviru něco víme. U externě iniciované změny zpravidla není nutno vysvětlovat a překonávat rezistenci: povodně nebo epidemie žádné zdůvodnění nepotřebují, nicméně potřeba dodávání energie a optimismu je o to větší. Pak už obvykle hovoříme o krizovém řízení coby specifické disciplíně změnového managementu.

V každém scénáři může provedení změn výrazně urychlit zkušený „Change Manager“. Kde takového odborníka hledat? Nejlépe mezi interim manažery, protože změnový management je jedním ze tří základních typů interim managementu.

Změnový interim manažer přináší do firmy několik zásadních výhod; jednou z největších jsou situační zkušenosti. Co tím mám na mysli? Stálí zaměstnanci jsou typicky oboroví specialisté, s krizí či zásadní změnou se potkávají jednou za několik let. Pro změnového manažera je to denní chleba – změnový manažer je specialista na řešení dynamických situací.

V dávných dobách běžela v televizi reklama, ve které inspektor Cowley říkal: „Když chcete dobrou whisky, dejte Grants.“ Volnou parafrází bych řekl: když chcete ve firmě dobře a rychle provést změny, nasaďte interim manažera.

Interim manažer je orientován na splnění mise; dá se přirovnat ke speciální jednotce, nasazené na konkrétní úkol. Interim manažer přináší do firmy žádoucí energetický impuls. A v neposlední řadě interim manažer poskytuje nezávislý pohled: jde mu o splnění mise, ne o vytvoření teplého místečka. Tím pádem může také říkat věci napřímo a bez obalu.