Chcete změny řídit, nebo se jim podřídit?

Říká se, že změna je život, leč dopad kovidu a vládních omezení přinesly do našich životů více změn a nejistoty, než bychom si přáli. Jedny firmy raketově rostou ve dvojciferných číslech, jiné se v potu tváře adaptují na novou realitu, další ne vlastní vinou přicházejí o roky budovaný byznys a jsou už finančně i mentálně vyčerpané.

Z turbulentních dob vždy vyjde lépe ten, kdo je schopen změny řídit, pochopit jejich podstatu a v ideálním případě předvídat další vývoj. Co se managementu týče, jsou změna či krize situací dramaticky odlišnou od rutinního každodenního řízení. Změnový management je proces dosažení nového, žádoucího stavu a jeho ukotvení do nového standardu. Změnový management je svébytnou disciplínou, pro kterou je potřebná specifická sada zkušeností, znalostí a postupů.

Prochází-li vaše firma změnou, ať už vynucenou nebo proaktivně vyvolanou, je efektivní najmout si na to profesionála – specialistu. Kde takové specialisty hledat? Ideálně mezi interim manažery, pro něž jsou nové firmy i odvětví každodenním chlebem.

Změnový interim manažer přináší do firmy několik významných výhod; jednou z největších jsou situační zkušenosti. Co tím mám na mysli? Stálí zaměstnanci jsou typicky oboroví specialisté, s krizí či zásadní změnou se potkávají jednou za několik let. Naopak změnový interim manažer je specialista na řešení dynamických situací; velmi rychle identifikuje příčinu problému a potenciál rozvoje, umí klást lepší otázky, má zkušenost z podobných situací. Má schopnost rychlé adaptace a přináší inovativní řešení i osvědčené postupy.

Interim manažer představuje žádoucí energetický impuls, poskytuje nezávislý pohled: jde mu o splnění mise, ne o vytvoření teplého místečka. Tím pádem může také říkat věci napřímo a bez obalu. Výsledkem práce interim manažera není power point, ale reálná změna fungování. Interim manažer je impulsem zvenčí a hybatelem změn, změny řídí a provádí a následně ukotví do nového stavu.

Největší zásobárnou takových odborníků v ČR je Česká asociace interim managementu, která vloni oslavila deset let svého trvání a za tu dobu se stala garantem kvality a know-how v oblasti interim managementu.

V jakých situacích je vhodné a výhodné využít služeb změnového interim manažera? Může to být jak rapidní růst, tak významný pokles prodejů, vstup nového majitele, generační výměna vlastníků, ztráta trhů nebo naopak příležitost k získání nových trhů, problémy s kvalitou ve výrobě či v úrovni služeb, absence struktury řízení a jasného monitoringu výkonnosti, příprava na prodej firmy, externí šok, který si vynucuje změnu fungování, proaktivní příprava na nové podmínky…
Zkrátka vždy, když se pohybujeme mimo rámec „business as usual“, stojí za to minimálně se poradit s odborníkem.

Kdo může být beneficientem využití změnového interim manažera? Nechme protentokrát stranou státní správu, příspěvkové či neziskové organizace a zaměřme se na soukromý podnikatelský sektor. Zde můžeme identifikovat několik skupin:

Za prvé, české soukromé firmy. V těchto společnostech je mnohdy silná role zakladatele či zakladatelů a charakteristická firemní kultura. Slepé přesazování korporátních řešení do takových firem často nadělá víc škody než užitku. Je mnohokrát ověřeno, že právě zkušený interim manažer dokáže správně skloubit přenášení strukturovaných „best practice“ řešení s respektem k silným stránkám a specifikům české či slovenské firmy. Samostatnou kapitolou je téma nástupnictví, jež se málokdy obejde bez interim manažera, který plní roli přechodného „kapitána lodi“ a mentora nastupující generace.

Dále jsou to pobočky nadnárodních korporací. Kdo někdy v takové firmě pracoval, velmi dobře ví, že externí konzultant nasazený do firmy zahraniční centrálou nebývá vždy pozitivně přijat. První výhodou interim manažera je, že není konzultant. Jeho druhou zásadní výhodou je pomoc lokálnímu managementu: motivací interim manažera je vyřešit problém a získat reference, nikoli místo v korporaci. Interim manažer dodává lokálnímu managementu nové znalosti a zkušenosti a tím mu pomáhá k úspěchu.

Třetí skupinou jsou poradenské firmy. Tyto společnosti mají ve svých řadách zkušené odborníky, nicméně interim manažer je vhodným doplněním týmu poradenské firmy pro exekutivní roli. Spolupráce zde opět funguje na principu komplementarity: interim manažer není konkurentem poradců, ale doplňuje jejich kompetence a zkušenosti pro lepší celkový přínos pro klienta.

A čtvrtou významnou skupinou jsou finanční investoři, například fondy private equity. Pro tento typ firem jsou interim manažeři „ready-made“ zdrojem situačních i oborových znalostí a zkušeností pro situace, kdy například firma z portfolia fondu nedodává očekávané výsledky, nebo fond identifikuje zajímavou investiční příležitost, ale chybí mu pro ni management.

Bohužel se v kontextu doby dá čekat, že kritické stavy svých klientů postižených koronakrizí budou řešit také banky. CAIM sdružuje celou řadu manažerů se zkušenostmi z podobných situací. Pro banku je vždy výhodnější, když firma přežije a je schopna splácet úvěry, a proto je důležité zmínit, že i při krizovém řízení manažeři CAIM nikdy automaticky nezavírali či nelikvidovali firmy; manažer – člen CAIM vždy hledá pozitivní řešení pro další rozvoj firmy.

Článek začínal rčením, že změna je život, zakončit můžeme jiným klasickým citátem: jedinou konstantou v životě je změna. A změnám se buď musíme podřídit, nebo je můžeme aktivně řídit. Preferujete-li druhou možnost, odborníky na řízení změn najdete v řadách České asociace interim managementu.

Petr Ševčík, 6.4.2021

s využitím interního materiálu CAIM, na jehož vzniku se podíleli (v abecedním pořadí):

Ján Dolejš, Martin Haluzík, Kamil Komenda, Václav Korcan, David Kozel, Jana Martinová, Ladislav Musil, Michal Olexa, Pavel Pačes, Dalibor Petrů, Jaroslav Skoták, René Skýpala